Bán nhà đất tại Kon Tum

Danh sách tin đăng
40 bất động sản

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

1 triệu
5502 m²
Huyện Kon Plông, Kon Tum
23/12/2023

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

1 triệu
5502 m²
Huyện Kon Plông, Kon Tum
23/12/2023

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

ĐẤT NỀN MĂNG ĐEN KHU DU LỊCH QUỐC GIA - SIÊU RẺ

1 triệu
5502 m²
Huyện Kon Plông, Kon Tum
23/12/2023