Bán đất nền dự án toàn quốc

Danh sách tin đăng
1797 bất động sản

Bán đất đấu giá X2 Đài Bi Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

Bán đất đấu giá X2 Đài Bi Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

Bán đất đấu giá X2 Đài Bi Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

4.355 tỷ
65 m²
Huyện Đông Anh, Hà Nội
04/10/2023

Bán đất đấu giá X2 Đài Bi Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

Bán đất đấu giá X2 Đài Bi Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

Bán đất đấu giá X2 Đài Bi Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

4.355 tỷ
65 m²
Huyện Đông Anh, Hà Nội
04/10/2023

Bán đất đấu giá X4 Hậu Oai Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

Bán đất đấu giá X4 Hậu Oai Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

Bán đất đấu giá X4 Hậu Oai Uy Nỗ Đông Anh Hà Nội

5.525 tỷ
85 m²
Huyện Đông Anh, Hà Nội
04/10/2023

Bán đất đấu giá X7 Lễ Pháp Tiên Dương Đông Anh

Bán đất đấu giá X7 Lễ Pháp Tiên Dương Đông Anh

Bán đất đấu giá X7 Lễ Pháp Tiên Dương Đông Anh

5.95 tỷ
82 m²
Huyện Đông Anh, Hà Nội
04/10/2023

Bán Đất Đấu Giá X2 Lương Nỗ Tiên Dương Đông Anh

Bán Đất Đấu Giá X2 Lương Nỗ Tiên Dương Đông Anh

Bán Đất Đấu Giá X2 Lương Nỗ Tiên Dương Đông Anh

3.6 tỷ
82 m²
Huyện Đông Anh, Hà Nội
04/10/2023

BÁN ĐẤT ĐẤU GIÁ X6 CÁN KHÊ NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH 92.6m

BÁN ĐẤT ĐẤU GIÁ X6 CÁN KHÊ NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH 92.6m

BÁN ĐẤT ĐẤU GIÁ X6 CÁN KHÊ NGUYÊN KHÊ ĐÔNG ANH 92.6m

4.35 tỷ
93 m²
Huyện Đông Anh, Hà Nội
04/10/2023

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ RICHLAND RESIDENCE THÁNG 06/2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ RICHLAND RESIDENCE THÁNG 06/2022

CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ RICHLAND RESIDENCE THÁNG 06/2022

1.5 tỷ
75 m²
Huyện Bến Cát, Bình Dương
03/04/2023